Bijlage XVII. 1ste Brigade. No. 1. Tjilimoes 20-9-'17 2.40 n. Legeringsbevel voor 20-9-17. 1. Vijandelijke Inf. en marechaussee te zamen 1 ]/2 bataljon sterk zijn in algemeen Z. richting teruggeslagen. 2. Hoofd hoofdmacht houdt halt bij Z. rand Tjilimoes. lste Brigade betrekt kantonnement in Tjilimoes. Brigade Staf Kawedanaan en omgeving. Inf. XX en 1 sectie Genie van af Z. rand Tjilimoes tot lijn O.-W. zt 300 M. N. van dezen rand; lste Afdeeling Veld. Art. van af laatstgenoemde lijn tot het paardenpad O.-W. Z. van paal 14 en Z. van het woord Tjilimoes; park op de aloon-; lste Mitr. Comp. in kg.- gedeelte ter hoogte van de T. van Tjilimoes; verbandsectie in school W. van aloon-; Inf. XI van af kali juist N. van het woord Tjilimoes tot aan de Tjiawi; Inf. XII in Tjiratjas, N. van de Tjiawi. Kantonnements Comdt. majoor Pabst. 3. Inf. XVI, Comdt. majoor Smits, op voorposten in de lijn Bo- djong 2 Giboek 1 Panaoewan Indapatra. Wagen af sluiten tusschengelegen terrein afpatrouilleeren. Kantonne- ments-Comdt. doet veldwachten plaatsen nabij alle uitgangen van het kantonnement. 4. C. R. H. 3 trekt terug achter de voorposten en legert N. rand Giboek 1. 5. Bagagetreinen bij de korpsen, verpleging uit den bagagetrein. Hoofdverstrekkingsplaats op de passer W. van de T. van Tjilimoes, waarheen auto-verplegingstrein. 6. Automunitietrein oprijden naar passer, waarheen de.gevechts- treinen voor munitie-aanvulling 7. Brigade ziekenverblijf in school, gebouwtje voor besmettelijke ziekten in nabijheid daarvan. 8. Brigade Stafkwartier in de Kawedanaan. Commandant tele- graaf-afdeeling doet voorposten Ct. en kantonnements Comdt. telefonisch verbinden met zijn kwartier, draadloos station op-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 170