Bijlage XXL ie BRIGADE. No. 1. Koeningan, 21-9-'17 6.15 n. Legeringshevel voor heden. 1. Vijandelijke Inf. aanvankelijk in algemeen Z. richting terugge dreven, heeft Pr. Salam bezet. Vijandelijke Cav., 2 pelotons, is gemeld marcheerende van Kadoe Gede naar Nangka. W. S., sterk 1 comp., bevinden zich in Kadoe Gede. Het heuvelterrein N. van Pr. Salam is bezet door 2 com- pagniën Inf. XII met 1 sectie Mitrs. Ons verkenningsdetachement is uitgeweken richting Tji- tjitjeuri (Z. van paai 30 op weg Kadoe Gede Tjikidjing). 2. De le Brigade heeft, ingevolge mondeling bevelen, bivak be trokken in Koeningan. Brigadestaf in Kapatihan -ó- 510) en omgeving. Inf. XII (2 compn.) in N. O.'deel Koeningan. Inf. XVI in N. W. deel Koeningan. Inf. XX en 1 sectie G. op Z. O. deel pasar. M. 2/3 1 Z.O. van Inf. XVI. A. I. vd. W. van de aloon-aloon. V. S. in Civiel hospitaal, O. van -ó- 510 op groot-en weg Z. van het woord Koeningan (O). 3. Inf. XI, Comdt. Majoor Wempe, op voorposten in de Z. ran den van de kampongs Koeningan (W.) en Tjitangtoe, zoo mede in de O. randen van Tjitangtoe en Wirarangan. Wegen afsluiten, tusschengelegen terrein afpatrouilleeren. Gedetacheerde veldwacht op heuvel juist N. van paal 23 N. van Koeningan (W). Voor rechtstreeksche beveiliging doet Comdt. Inf. XX veld- wachten plaatsen bij de w. van Poewilangoen en op grooten weg Koeningan Cheribon bij paal 21 j— 750. 4. C. R. H. 3 is teruggetrokken achter de voorposten en legert in N. rand Koeningan (W). 5. B. Tn. bij de korpsen. Verpleging uit den B. T.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 177