Bijlage XXIII. DETACHEMENT LUTZ. No. 4. Djalaksana, 20 September 1917 8.45 n. Bevel voor den 21 sten September. 1. Vijand heeft Tjilimoes bezet, met voorposten in lijn Z. rand Sangkanoerip. Vijandelijke Cav. rondom in het terrein. 2. Mijn bataljon neemt stelling in N. rand Tjilowak. 2e Compagnie Oostelijke van en met weg tot op 400 M. Ie Compagnie N. rand Tjirandang tot 400 M. Reserve: 4e en 3e Compagnie (bij terugkomst), G. T. en G. M. aan Z. rand. 4 Brigades Marechausse in N. punt Tjiladja. 3. B. T. voorloopig naar Tjiroekem. 4. V. T. idem. 5. Afnrarsch 6 v.; volgorde Inf. 4 Inf. 2 G. 3 G. M. - Inf. 1Inf. 4 bij Z. rand aloon-aloon. 6. Ik begeef mij vooruit naar Tjilowak. De Detachements-Commandant (w. g.) LUTZ. Mondeling aan alle Ctn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 181