Bijlage XXIV BLAUWE PARTIJ. Detachement Legercavalerie. No. 1 Madja, 20 September, 6. n. Marschbevel voor morgen. Ie. Het 21ste Bat. wijkt zoo noodig langzaam terug, met zijn hoofdmacht op de 2de Brigade (richting Koeningan - Tjiniroe), met een gedeelte op de 3de Brigade (richting Kadoegede-Tji- tjeuri). 2e. Mijn detachement marcheert in twee groepen over Telaga- ji- kidjing naar Kadoegede, waar nadere bevelen worden gegeven.. Ie Groep: C. 1 en S. W. afmarsch 6.30 v., aanv. marschorde C. 1 S. W. 2e Groep: Mar. 3e. Indien de S. W. Kadoegede eerder bereiken dan ik, zullen zij met sectiën N. rand Tjipondok en O. rand kg. Na-ngka bezet ten om mij bewegingsvrijheid te verzekeren. 4e. Verkenningsmaatregelen: 1 patr. (nader aan te wijzen) neemt langs grooten weg rich ting Koeningan - Tjilimoes de voeling met het 21ste Bat. op. Melden langs marschweg. Nihil berichten van Kadoegede en Koeningan. 5e. Ik marcheer bij C. 1. Dc Detachements-Commandant (w. g.) RAUH.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 182