Bijlage XXV. Aan Majoor RAUH Op den grooten weg Tjikidjing - Koeningan. Troependeel Blauwe Divisie. PI. v. verz. Tjiamis Datum 21-9-17. 7.30 v. Bericht No. 1. Gisteravond laat bericht ontv. Comdt. 21ste Bat., dat het in den loop van den dag door overmacht (minstens 2 Bataljons, Art., Mitr. en Cav. met mitrs.) verdreven is uit stelling nabij en N. van Tjilimoes met verlies van één coinp. en G. T.; dat het terugge gaan is op Djalaksana (p. 18), alwaar zou worden overnacht. Op heden zou 21ste Bat. in stelling komen in N. rand kampong Tjilowak (p. 19). Verkennende Cav. v. d. 3e Br. 1 pel.) gistermiddag 2 uur n. in voeling geweest bij pl. 27 - 28 (tusschen Tjikidjing en Kadoegede) met 1 pel. roode Cav., dat bij Haoerkoening ge deeltelijk in Z. O. richting uitweek. Van Legercommandant bericht ontvangen, dat in v. 20-9 be langrijke roode troepenmacht van Cheribon in W. richting oprukte; voorts afd. bereiken lijn Soetawangi - Tjikoening. De Divisie-Commandant, (w. g.) MAC G1LLAVRY.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 183