Bijlage XXX. Afschrift bericht Man. leiding van 21-9-'17 over alg. toestand. PI. v. verz. Linggardjati. Datum 21 -9-' 17 9.53 n. Bericht van Ct. BI. Partij te Panawangan. 21 September 's avonds, mededeeling aan Blauw. De vijande lijke hoofdmacht bezette Tomo en Darmavvangi. Sterke vijande lijke Cav. drong het achtergebleven deel leger-Cav. Madja terug; deze werd door de van Lemahpoetih opgerukte 2 Compn. noor delijk van Telaga opgenomen, waarna het gros van de vijandel. Cav. naar Madja terugtrok. Een vijandel. afdeeling van minstens 1 Bat. Inf. bezette Djatibarang, waar onze vrijwilligerskorpsen zich westelijk van de rivier achter de bruggen bevinden. Ontvangen te Panawangan 21-9-'17 9.37 n. Voor eensluidend afschrift; (w. g.) VAN MOURIK. Ter kennisneming gezonden aan den Commandant der 3de Brig., onder mededeeling, dat de operatiën in de richting Cheribon worden voortgezet. De Divisie-Commandant, (w. g.) MAC GILLAVRY. T W. O-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 191