Bijlage XXXUL 3de BRIGADE. No. V. Tjikidjing, 21 September 1917. 9 n. Marschbevel voor 22/9-1917 Troepenindeeling. 1 1Verkenningspatrouille. (Ct. Ie. 11. van Steenbergen C 1/2 R-H. 4 - 2 ord. bij Ritm. Dinger). '2'. Voorhoede. Ct. Majoor Halkema. Inf. XIII. M. 3. 2. C 1/2 R-H- 4 - 2 ord. bij Brig. Ct.). 3. A. 1 Sectie bg. 3. G. 1 Sectie. 1000 -M. 3. Hoofdmacht (tevens Marschorde). Ct. Brigade Ct. Inf. V. - 1 Sectie dekking Bagagetrein4. A. 16e Comp. Inf. VIII. A. Autotractie. Van vijand. (Zie hieronder). Eigen troepen. Het Det. Rauh bezet den Oostrand van Kadoe gede en zal daarna standhou- houden tot de aankomst der 3de Brigade. Bij aanbreken van den dag wordt het versterkt door een divisie Marechaussee. Mijn Brigade marcheert op Koeningan. a. De troepen gelegerd in Tjikidjing marcheeren 7 v. af onder Co. van Majoor van Aken. b. De troepen gelegerd bij Kertawirama voegen zich tij dens den voorbijmarsch van de troepen sub a in de marsch- colonne. Majoor Halkema doet één Comp. Inf. marcheeren overTji- pasoeng 1 - Paroeng en Darma naar H.P. 708 bij pl. 29. 5. Overste Fischer doet voor de aankomst van den troep van Tjikidjing door de Voorhoede Cav. verkennen den heuvelrug bTj Djirat (Noord van Kadoegede). 6. De Telegraafafdeeling breekt na het vertrek van den Divisie staf van Panawangan de telefonische verbinding op en sluit aan bij den Bagagetrein, die 12 middag in Kadoegede zal zijn. 7. De Bagagetrein marcheert wegens toestand ingehuurde paarden 9 v. af naar Kadoegede, alwaar nadere bevelen worden afgewacht. o

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 193