Bijlage XXXVI. lste BRIGADE. No. I. Paal 21 N. van Koeningan, 23-9-'17 3 n. (x). Bevel voor heden. 1. De vijand is van uit de richting Kadoegede opgerukt ter sterk te van 1 N. i. brigade en van uit Tjiroekem met 2 batal jons infanterie en hulpwapens. De le brigade heeft Koeningan ontruimd. Ons verkenningsdetachement bevindt zich gedeeltelijk ten W., gedeeltelijk ten O. van den terugtochtsweg. 2. In den Z. rand van Djalaksana, Z. van. paal 18, zal de terug tocht worden gestaakt. 3. De le brigade zal stelling nemen in genoemden Z. rand tot het ophouden van den vijand bij zijn opmarsch richting Che- ribon. Gedurende den nacht van 23/24-8-17 zal stand worden gehouden. 4. a. R. vak: Inf. XVI, Comdt. Majoor Smits, van af de lijn N.Z. door de T. van Tji-Pitjoeng (W. van paal 19) tot de lijn N.Z. door de j. van Kroetjoek. De R. vleugel op rug juist N. van het woord Tji-Pitjoeng 1 Comp. bezet rug 500 M. O. van T. 144 a cheval paden naar Tjisantana en Goenoeng Keling. Den 24sten September voor overmacht terugtrekken over Sombawa naar Z. rand Bandorasa Wetan. b. M. vak: Inf. XII 1 batterij V. A. M. 1/3 1, Comdt. Majoor Swartjes, van af O. grens R. vak tot de lijn N.Z. door de w. van Tjilowak (Z.O. van paal 19). c. L. vak: Inf. XX M. 1/3 1, Comdt. Kapt. Aukes, van af O. grens M. vak in Z. rand Tjikasoh en op N. oever Tji-Leng- krang met-L. vleugel in Z.O. rand Sindangbarang. (1). Uitgegeven 4 n.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 197