Bijlage XXXIX. BLAUWE PARTIJ. Detachement Legercavalerie. Tjipedes, 23 September 1917. 4 n. Marschbevel voor morgen. 1. 3.15 n. trok 1 bataljon roode Inf. met 1 veldbatterij en 1 es kadron op grooten weg van Koeningan naar Tjilimoes met het hoofd langs pi. 19 in N. richting. Vij. Cav. 1 peloton was 3.30 n. in kpg. Tjiladja - Bodjong 1. 2e. Ik marcheer 6.15 v. met C. 1 over Tradjoê - Pamoelihan - 1 janggal - Koreak - Panongan - Tjikantjas naar Mandiran- tjan, waar nadere bevelen zullen worden gegeven. 3e. Verkenningsmaatregelen: een verk. patr. van C. 1 langs marschweg naar pl. 8 weg Tjilimoes - Cheribon, observeert dien weg, meldt aankomst aldaar naar pl. 11 op dien weg. Afmarsch 5.45 v. 4e. S. W. krijgen opdracht mijnen marsch te volgen d. t. k. patr. Schön en v. d. Nagel, aan wier Commandanten afschrift van dit bevel is toe te zenden. 5e. Ik marcheer bij C. 1. De Detachemcnts-Commandant, o. I. De lste Luitenant-Adjudant, (w. g.) V. D. SLUIJSVEER.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 202