Biji-AC,k XLIII. Beber 1, 24-9-' 17.. 8 n. 1 e BRIGADE. No. II. Marschbevel voor 25-9-17. 1. Vijand, troepen sterk minstens 1 bat. Int, en Cav. werden ge meld te Kajangan, Sileboes en Soemakeling. Overigens om trent den vijand geen nadere be richten. 2. De le Brig, zal morgen den terugtocht voortzetten richting Cheribon na een wellicht kort ophouden van den vijand ter hoogte van pl. 10. 3. De 4e Brig, en het detach. Djatibarang, vereenigd onder het bevel van luit. kol. J. M. Baretta, zal 7 v. afmarcheeren van Palimanan naar Dawoean. 4. De le Brig, zal 6.30 v. onder dekking van de voorposten en gesteund door 1 sectie A. I vd. (front Z.) Z. van de D. van Doeradjaja en 1 stuk A. I vd. nabij driesprong Beber 2, front Z. W., de marschcolonne for- meeren (samenstelling in mar- gine) op den grooten weg naar Cheribon. De staart van de hoofdmacht bij pl. 9. Afmarsch op mijn bevel. 5. De voorposten rukken in op mijn bevel en nemen plaats in de marschcolonne achter Inf. XII, gesteund door de achterhoede, in opnamestelling te plaatsen in Z. rand Beber 2 a cheval van den grooten weg. Het voorpostendetachement in Tjipinang 1 volgt de beweging van de achterhoede langs den in de richting van H. P. 204 voerenden rug, waar op den marschweg wordt aangesloten. Troepenindeeling. 1Voorhoede. Ct. Kapt. Palm. 1 comp. Inf. XVI. V. S. i/2 pel. C. R. H. 3. i/2 sectie G. 500 M. 2. Hoofdmacht. (tevens marschorde). Comdt. maj. Swartjes. 1 comp. Inf. XVI. A. 1 1 vd. 2 compn. Inf. XVI. Tef. afd. M. 2/3 I. Inf. XII. 1500 M. 3. Achterhoede. Ct. Kapt. Aukes. Inf. XX. M. 1/3 1. 1/2 pel. C. R. H. 3. A. 2 1 vd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 208