195 6. C. L.'H'. 3 beveiligt ten W. van den marschweg en zoekt ver binding met de 4e Brig. 7. De genietroepen verhakken* gedurende den nacht den groo- ten weg vanaf driesprong bij Beber 2 tot Z. rand van dien kampong. 8. De bagagetreinen marcheeren 6 v. af naar Cheribon, dek king 1 Comp. Inf.*. De filterwagens (theekarren) bij de G. Tn. 9. Ik bevind mij gedurende den marsch bij den hoofdtroep der achterhoede. De Brigade-Commaruhml, o. I. De Chef Stof, (w. g.) SCHUURSA4A. Gedicteerd aan: Comdtn. Inf. XI. XII, XVI, XX, M. 1, A. I vd., C. R. H. 3, C. L. H. 3, Chefarts, Chef V. S., Brig. Int., Ct. B. T., Ct. Tef. Afd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 209