Bijlage XLIV. Beber 1, 24-9-'17. 8 n. 1ste BRIGADE. No. 1. Bevel. 1. De vijand is opgerukt langs evenwijdige wegen, richting Tji- limoes en heeft deze plaats bezet. De lste Brigade heeft de stelling in den Z. rand Djalaksana ontruimd en is teruggetrokken tot in Z. rand Doeradjaja. 2. De lste Brigade zal 25-9-'17 den terugtocht voorzetten rich ting Cheribon en aldaar tot beveiliging van de basis stelling nemen van af viersprong bij paal 2 op weg Cheribon - Pali- manan, Z. O. waarts tot aan de kust. De Z. en Z. W. rand van Tjangko! zal, gesteund door scheepsgeschut worden bezet door het op de basis achtergelaten bataljon 3. Marcheer 25-9-'17, bij voorkeur na vereeniging met detache ment Djatibarang, van Palimanan of naar Dawoean, teneinde den eventueel naar bovengenoemde stelling opgmikten vijand in den linkerflank aan te tasten. 4. Hef L. H. 3e Esk. zal verbinding zoeken met de 4e Brigade, terwijl, indien door mij tijdig kan worden beschikt over het 2de Esk., dit Eskadron te Uwer beschikking zal worden ge steld. 5. Ik laat het draadloos station een half uur na verzending van dit bevel sluiten. De Commandant der le Brigade, (w. g.) KROESEN. Draadloos aan: Comdt. 4de Brigade te Palimanan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 210