Bijlage XLV. Palimanan, 25-9-'17. 3.30 v. 4de BRIGADE. No. III. Marschbevel voor 25 September 1917. Troepenindeeling. 1Voorhoede. Comdt. Maj. v. d. Meijden. Inf. IV. M. i/2 4. C. 1 pel. L. H. 4. Art. 2/3 4 II. G. 1 Sectie. Afstand 1500 M. 2. Hoofdmacht (tevens Marschorde). Comdt. Maj. Heijtman. Inf. 2,3 en V2 4 IX. M. 2/3 4. Inf. 1/2 4 IX. Art. II 2/3 4. A. Sectie 7 c.M. L. 28. Inf. XIV. Inf. 14 XV. G. D. V. S. Inf. |4 XV. 3. Rechterflankdekking. Inf. 1 IX. Afstand 2000 M. 4. B. T. en Alg. Tn. dekking /2 Comp. Inf. XV. 1. Vijand is opgerukt langs evenwijdige wegen richting Tji- limoes en heeft deze plaats be zet. De le Brig, heeft stelling in Z. rand Djalaksana ontruimd en is teruggetrokken tot in Z. rand Doeradjaja. 2. De le Brig, zal 25-9-'17 den terugtocht voortzetten richting Cheribon en aldaar tot beveili ging van de basis stelling nemen vanaf 4-sprong bij pi. 2 op weg Cheribon Palim.anan Z. O. waarts tot aan de kust. Tjangkol zal, gesteund door scheepsgeschut worden bezet door het op de basis achterge laten bataljon 3. De 4e Brig, heeft in op dracht, na vereeniging met de- tacht. Djatibarang van Palima nan naar üawoean af te mar- cheeren, teneinde den eventueel naar bovengenoemde stelling opgerukten vijand aan te tas ten. 4. De Cav. van le Brig, zal verbinding zoeken met onze Brig. 5. De 4e Brig, (waarbij zich te 6 v. het XlVe Bat. zal aanslui ten) zal heden naar Dawoean marcheeren. 6. Het detach. La Lau bij Bobos zal bij het aanbreken van den dag in richting Soember en Mandirantjan 's vijands opmarsch ver kennen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 211