198 7. Afmarsch 6 v. Op dat tijdstip staat de Brigade in marschcolonne opgesteld, als in margine aapgegeven, met het hoofd van de hoofdmacht op den driesprong verharde wegen 500 M. W. van pl. 10. 8. De voorhoede beveiligt tot op 1 K.M. aan weerszijden marsch- weg en valt bij stooten op den vijand krachtig aan. Zendt van Ploembon Cav. patr. in Z. richting om verband met detachement La Lau op te nemen. De rechterflankdekking marcheert van Djombang (pl. 9) over Bode Lor en Megoegede. 9. Voorp. det. No. 1. rukt 6 v. in en sluit aan in de hoofdmacht, over weg langs Chineesche graven. Voorp. det. No. 2. sluit in de hoofdmacht aan; patrouillegang sta ken, wanneer voorhoede cav. veldwacht No. 2 passeert. 10. Filterwagens en theekarren bij de G. Tn., B. Tn. en Alg. Tn. marcheeren onder bevel van luit. Stoutjesdijk te 8 v. van Palimanan af. 11. Ik bevind mij bij den hoofdtroep van de voorhoede. De rechterflankdekking zorgt voor seingemeenschap met mij. De optische brig. v. d. Tel. Afd. marcheert aan de staart van den hoofdtroep van de voorhoede. De Brigade-Comnumdant. o. I. De Chef van den Staf. (w. g.) ROOSEBOOM. Schriftelijk aan: Comdten. Inf. IV, IX, XIV, A. II Vd., A. Sectie 7 C.M./28, M. 4., C. pel L.H. 4, Voorposten CL, Brig. Arts, Chef V.S., Brig. Int., Ct. B.T. en Alg. T., Comdt. Ie Brigade en Scheidsrechter.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 212