Bijlage. XLVI. Gevechtsbevel 3de BRIGADE. N. rand Tjilowak. 24-9-17 8.25 v. 1. Volgens ontvangen berichten zijn de Z. randen van Kroetjoek 1 en Tjikasoh zwaar bezet met Inf. 2. Inf. Vlli met 2 sectiën mitr. voeren het vasthoudend gevecht van uit N. rand Tjilowak. 3. Inf. XIII en VI en sectie Mitr. onder mijn persoonlijk bevel zullen marcheeren over hoogterug T. 206 om den vijand op zijn linker vleugel aan te tasten. 4. !6de Comp. Art. steunt dit oprukken van uit N. rand Tjiladja. De Brigade-Commandant, o. I. De Chef Staf, (w.g.) BOS.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 213