Bijlaqe XLVIII. 4e BRIGADE. Dawoean, paal 4 W. van Clieribon. No. V. 25-9-'17. 10.10 v. Bevel. 1. Dc le Brigade houdt met 2 bataljons en 1 batterij den heuvel rug bij paal 8 op den weg Cheribon - Tjilimoes vast en zal met overige troepen der le Brigade den weg-Kalitandjoeng - Soember ter hoogte van paal 4 of 5 bezetten. 2. De 4e Brigade zal offensief worden aangezet in richting Ple- red - Soember - Tjikadoe, waarbij de le Brigade zal steunen van uit eerstgenoemde stelling en c.q. door offensief van uit Tjomberan Z. waarts. 3. De Cavalerie verkent richting Soember - Sendang 1. Inf. IV met 1 sectie Mitrs. en 1 sectie G. marcheert over Keiu- laka en Sendang 1 naar Wanatara. Inf. IX met 2 sectiën Mitrs. en sectie Veld. Art. marcheert over Megoegede richting Soember; wordt voorhoede rechter colonne, zendt 1 comp. over Pelir, Pedjatnbon en Oegoenoeng. Inf. XIV en V2 Inf. XV marcheeren over Megoegede richting Soember, afstand tot 9de Bat. 1 K.M. A. II Vd. tusschen Inf. XIV en Inf. XV. Telegraaf, afd. volgt rechtercolonne. V. S. volgt rechtercolonne. 4. B. Ten AlgT* blijven in Plered achter. 5. Inf. IV en Inf. IX marcheeren in onderling verband; Inf. IV regelt naar Inf. IX. 6. Ik bevind mij aan den staart van Inf. IX. De Brigade-Canvnandani (w. g.) BARETTA. Schriftelijk aan: Comdten. Inf. IV. IX, XIV, M. 4, Cav. A. II Vd., G., B. T.* en Alg. T. en doop berichtofficier aan Comdt. le Brigade.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 215