Bijlage XLIX. Pasangrahan Tjilimoes, 24-9-1917. 8 n. Bevel voor den opmarsch op 25-91'17. 1. Vijand is in algemeen N. richting teruggetrokken; geen Roode Troepen trokken terug langs weg Tjilimoes-Mandirantjan. Te 5 n. was kg. Lodji bezet door vijand. Inf. en driesprong N. Ovan Bobos door Cav. 2. Morgen wordt Cheribon aangevallen; daartoe rukt de Divi sie op in 3 colonnes. R. Colonne Ct. Kol. Schutstal van Woudenberg. Inf. VIII, XIII, M. 3, 1 pel. C. (R. H. 4), 1 Batterij 7 L/28, Autobat terij., Tel. Afd. - radiotel. br.), /2 V. S. 3e Brigade. Middencolonne. Ct. Kol. Geertsema Beekeringh. Inf. II, VII, XXI, M. 2, Lijfw. C., A. I Bg., G. 1 sectie, Tel', Afd., V. S. 2e Brigade; i hebbende in opdracht om in samenwerking met elkander den toegang tot Cheribon te forceeren en zich van 's vijands basis meester te maken. Linkercolonne. Ct. Oudste Bats. Ct., Inf. 1. en VI, C. I pel. R. L. 4, sectie Bg. Art. ktl., sectie G. v.d. 3e Brigade, •4 V. S.; zal aangeleund a. d. Tji Pagger door tijdige bezetting v. d. overgang in kg. Soember c. q. Plefed de uitvoering v. d. op dracht aan R. en'Middelcolonne verzekeren. 3. Marschweg. i R. colonne: Tjilimoes - groote weg Cheribon. Middencolonne: Tjilimoes - Pantjalang - S^rwadadi - Tjom- beran - Kalitandjoeng - Cheribon. Linkercolonne: K-ajangan - Koebang - Wonosobo Lor - Soember (brug). 4. Het Det. Legercav. te Mandirantjan, te 7 versterkt met 2 di- visiën Marechausseé van Tjibeureum,'heeft in opdracht om op W. flank der ageerende troepenmacht te vefkennen in W. en N. richting tot tijdige melding van oprukkende vijandelijke ver sterkingen en voorts samenwerkende met L. Colonne het door dringen des vijands in O. richting zooveel mogelijk re ver- tragen, k

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 216