14 einde de Inf. z. n. te kunnen steunen bij haar oprukken tiaar het Z. waarts gelegen heuvelterrein en in stelling te blijven, totdat de voorhoede het heuvelterrein ten Z. van Pedjagakan had bereikt Om 7.50 v. werd van de officierspatrouille Kawaii het bericht ontvangen, dat 2 sectiën vijandelijke Inf. stelling hadden geno men a cheval van den grooten weg nabij paal 7. Door den voortroep der voorhoede, gesteund door Art. vuur uit den. Z. W. rand van Tjireres, werden deze sectiën in Z. rich ting verdreven. Om 8.30 v. werd het bericht ontvangen van den voorhoede commandant, dat de hoogterug N. van Bagong door vijand. Int was bezet. Nadat de Inf. van de voorhoede, die geheel in gevecht was ge wikkeld, met 2 compagnieën Inf. XX en 1 sectie Mitrs. uit de hoofd macht was versterkt, en 1 sectie Vd. Art., in stelling W. van paal 7, het vuur op de vijand. Inf. in N. rand kampong Bagong had ge opend, ontruimde de vijand om 9.35 v. zijn stelling en trok in Z richting af. Een ten O. van pl. 7 in stelling gebrachte sectie Vd. Art. kwam niet in werking. Nadat 1 sectie Vd. A. en 1 sectie Mitrs. bij de voorhoede waren ingedeeld en de afstand tusschen voorhoede en hoofdmacht tot 1 K. AT was verminderd, werd in Z. deel van kampong Bagong door de voorhoede' weder de mars'chformatie aangenomen. Omstreeks 10.45 v. werd door de voorhoede gestooter. op eene door den vijand a cheval van den marschweg ingenomen stelling ter hoogte van paal 11. Nadat Int'. 1 XX en 1 XII, alsmede 1 sectie Mitrs. over Tjidiiim en Tjikantjas naar den R. vleugel van de vijandelijke opstelling waren gezonden, Vd. Art. het vuur opende van uit Beber 2 (/2 batterij tot steun van de voorhoede, 1 batterij tot steun van de over Tjidiiim gezonden compagnieën), ontruimde de vijand tegen 12.25 n. zijn stelling bij paal 11 en in N. rand Tjikantjas en werd kort daarop doorgenikt. Op het bericht, dat in Halimpoe N. vijand. Infanterie was waar genomen, was nog om 11.15 v. 1 compagnie Inf. van uit Beber i gezonden over Tjipinang 1 en Halimpoe. Terwijl Int'. 1 XII met 1 sectie Mitrs. overeenkomstig het gege ven bevel bij Sindoeradja op den marschweg aansloten, weed bij

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 24