21 sterkt met enkele landingsdivisieën, teneinde den commandant in de gelegenheid te stellen de dekking der konvooien te versterken en in verband hiermede achterlating van troepen der le Brigade te Tjilimoes onnoodig was, werd bij den afmarsch inf. XVI een plaats in de marschcolonne aangewezen achter A. 1. Vd., voor achtertroep aangewezen Inf. 3 XII en als dekking B. T. Inf. 4 XII. Toen na den afmarsch het bericht werd ontvangen, dat de 'N. rand van Manis onbezet was, kreeg de A. C. om 7.30 v. de op dracht 1 sectie Art. in stelling te brengen in Giboek 2 ter bewa king van het O. en Z. O. van Manis gelegen heuvelterrein. De Voorhoedecav. stuitte in de N. randen van Tjiniroe en Pa- damena op vijand. Inf. en in kampong Sombawa op 2 brigades vijand. Mar. Om 7.55 v. werd den commandant van de hoofdmacht opgedra gen 1 compagnie Inf. te laten ma'rcheeren van Manis over Som bawa en Z. waarts, om in Djalaksana weder bij de hoofdmacht aan te sluiten. Deze compagnie stelde in Sombawa 1 brigade Mar. buiten gevecht. Op ontvangst van het bericht van de bezetting door den vijand van Tjiniroe (om 8.15 v.) werd een compagnie van de hoofd macht bevolen over Garatengah naar Tjiniroe te marcheeren en bij Padamena op den grooten weg weder aan te sluiten. Na een kort vuurgevecht van den voortroep der voorhoede in. front en een flankaanval van den L. zijtroep op den bij Tjiniroe opgestelden vijand kon verder Z. waarts worden gemarcheerd. In verband hiermede kreeg de sectie Art. in Giboek 2 om 8.40 v. de opdracht bij de hoofdmacht aan te sluiten. Om 9.20 v. stuitte de voorhoede op vijand. Inf., die den N. rand van Tjilowak en een rug in de sawah N. van Tjirandang bezet hield. Aan den A. C. werd opgedragen 2 batterijen in stelling te doen komen in Z. rand Djalaksana, terwijl 1 compagnie Inf. uit de hoofdmacht werd gezonden van Djalaksana over üandasoli, -ó- 663, Tjipari Tjigoegoer naar Tjipanas. iDeze compagnie ontmoette in Kroetjoek 1 bij -ö- 557 een ver dwaalde sectie vijand. Inf. Inmiddels had de voorhoede zich a cheval van den grooten weg

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 31