23 Nadat Inf. XVI, waaraan de opdracht was verstrekt van uit Tjitangtoe 's vijands R. vleugel aan te vallen, om 3.55 n. in ge vechtsformatie uit dien kampong deboucheerde, week de vijand in Z. richting terug en kregen 2 compagnieën Inf. XII met 1 sectie Mitrs. de opdracht vorenbedo'elden heuvelrug bezet te houden en met de beide andere compagnieën naar Koeningan terug te keeren. Ook Inf. XVI en de Art. keerden naar hunne kwartieren terug. De L. colonne, welke van Timbang 1 over Sindangbarang naar Windoehadji zou marcheeren, ondervond weinig tegenstand; een vijand, patr. en 1 sectie Inf. te Windoehadji konden door de voor hoede in Z. richting worden verdreven. Tijdens den marsch werd met Cav. patrouilles verbinding on derhouden met de R. colonne. Om 12 uur 's middags werd Windoehadji bereikt en aldaar om 12.40 n. het bevel ontvangen deze plaats en het ten Z. daar van gelegen -0- 543, elk door 1 compagnie Inf., waarvan de laatste met geweermitrs., ook gedurende den nacht te doen bezetten; bij het bezetten van -o- 543 zou een sectie Art., opgesteld op den weg Windoehadji Koeningan, 200 M. W. van eerstgenoemde plaats, steun verleenen. Nadat -3- 543 zonder tegenstand was bezet, rukte de sectie Art. in en betrok het overige gedeelte van de L. colonne kantonnement te Koeningan. Door een misverstand verlieten evenwel de compagnieën, die Windoehadji en -ó- 543 gedurende den nacht moesten bezetten, de ze punten; het zwaaien met een vlag op den weg Windoehadji Koeningan werd ten onrechte opgevat als het sein tot inrukken. In verband met het late uur werd bepaald, dat deze compag nieën te Koeningan konden blijven, doch den volgenden dag bij het aanbreken van den dag weder bedoelde punten moesten heb ben bezet. Om 6.15 n. werd te Koeningan het Legeringsbevel No. 1 uit gegeven (Bijlage XXI), nadat reeds geruimen tijd te voren mon deling de legeringsplaatsen die ook gedeeltelijk reeds waren betrokken geweest zoomede de te nemen veiligheidsmaatre gelen waren aangegeven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 33