24 Voor de verpleging van de nabij den heuvelrug Z. van Koe- ningan bivakkeerende compagnieën van Inf. XII werd nog gelast, dat bereid eten en thee met koelies naar de compagnieën moesten worden gebracht. Des avonds werd van den A. B. (leider) de volgende mede- deeling ontvangen: „Het detachement Mauritsbaai herstelt zich; het houdt zich met een deel van zijn troepen staande in de lijn Maratiga Kali- poetjang. De vijand blijkt slechts met een deel van zijn macht, minstens echter 2 bataljons, de vervolging te hebben doorgezet. Het detachement zal den 23sten September opnieuw ten aanval op Bandjar oprukken. De hoofdmacht heeft na weinig tegenstand Tomo en Darma- wangi bezet. De vijand trok hoofdzakelijk in Westelijke richting terug, houdt Tjipelang en Boegel nog bezet, eveneens de Sangiang Beuheung. Het 14e bataljon lnf. en een sectie 7.5 cM. L. 28, door de hoofdmacht uitgezonden, hebben Djatibarang bezet. Een regiment Cav. drong blauwe Cav. over Madja in Zuidelijke richting terug; deze werd bij Telaga door Blauwe lnf. opgenomen, waarna hef regiment Cav. naar Madja terugtrok. De weg Telaga Madja is ongeschikt gebleken voor Veldart. en voertuigen". Om 8 n. werd bevel No. II voor den volgenden dag uitgegeven (Bijlage XXII). Gedurende den nacht van 21/22 September deden zich geer. bijzonderheden voor. II. Blauw. a. Verrichtingen van het Detachement LUTZ. Op 20 September 8.45 n. werd het bevel voor den 21 sten Sep tember uitgegeven (Bijlage XXIII) en was onder dekking van de voorposten (lnf. 3 XXI), welke stelling hadden genomen in den N. rand van Djalaksana, ten 7 v. de aangegeven stelling ingenomen. Van de voorposten te Djalaksana kwam om 8.45 v. bericht binnen, dat ten 7.30 v. vijand. Inf. was gedeboucheerd uit den Z. rand van kg. Manis, dat een bataljon lnf. naar het O. omtrok en dat in verband daarmede de voorposten terugtrokken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 34