40 den volgenden dag (Bijlage XXXII) uitgegeven, welk bevel te 6.15 v. van 22 September werd gevolgd door de opdracht aan het detachement Visscher te Tjiniroe om de lijn -ó- 650 hoogte W. er van (O. uitlooper van den Pr. Salam) te bezetten. Om 6.30 v. was de door Inf. XXI in te nemen stelling op den. Pr. Salam bezet. Kort daarop werd de midden-comp. door een half bataljon roode Inf. aangevallen en werd zij, aangezien de gevechtsbeveiliging te wenschen overliet, teruggedrongen tot op de achterliggende hoogte. 8.7 v. werd de compagnie op den Pr. Salam bij S. 327 op den O. vleugel omtrokken, onder Art. vuur genomen en moest de vleugel op de Z. hoogte terugwijken. De reserve werd aangetrokken en Inf. 2 .XXI, met achterlating van 1 brigade in den N. rand van Nangka, als reserve gebezigd. 8.15 v. werd bericht ontvangen van de Legercav., dat Kadoegede door W. Sr. en Mar. van Oost-Java was bezet, terwijl de 3e Bri gade 10 v. uit N. W. richting tot den aanval zou overgaan op de stelling Tinggar Banjoening Tjipondok. 9.30 v. werd voeling verkregen met de Cav. der 2de Brigade. 10 v. kwam in Nangka de berichtofficier van den Divisiecorn- mandant aan, die de bedoelingen van dezen mededeelde en in overweging gaf den aanval der 3de Brigade te ondersteunen door van uit kg. Binoeang (ten N. van Nangka) tot het offensief over te gaan op, kg. Tjipondok. De aanval zou zich niet eerder dan 1 n. teekenen. 10.20 v. werd bericht ontvangen van commandant Inf. II, dat om 10 v. zoo spoedig mogelijk van uit Tjiniroe naar -6- 650 werd opgerukt. 10.25 v. werd bericht ontvangen van de Legercav. (plaats van verzending 500 M. ten N. van Tjiniroe), dat Inf. II om 10.15 v. tot den aanval overging en op de hoogte van den toestand was gebracht. Nadat de vijand Mitrs. op den Pr. Salam in stelling had ge bracht, verlengde hij zijn vleugel tot -6- 543 en werd zijn sterkte op 1 x/2 bataljon geschat. Aangezien in front van de thans ingenomen opstelling geen ac tie werd gevoerd en Inf. II op -ó- 543 aanviel, werd besloten 1 V2 compagnie uit de linie terug te trekken en met 2y2 compagnie Inf.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 50