Ter voldoening aan de opdracht werd stelling genomen in den N. rand van Kadoegede met beveiligende afdeelingen te Bodjong, in Z. W. rand Kadoegede, op grooten weg in W. rand idem; voorts een post te Noesaherang om langs den grooten weg oprukkende afdeelingen mede te deelen, dat de groote weg tusschen pl. 25 en 26 van uit de vijandelijke stelling Banjoening Tjipondok ge heel was in te zien. Tusschen 8 en 9.45 v. werden respectievelijk waargenomen en gemeld vijandelijke troepenbewegingen in Z. rand Tjipondok en op den heuvelrug N. van Banjoening, vijandelijke Art. in den Z. rand Tjipondok, W. van den grooten weg, en vervolgens nabij den Z. W. rand van Tjipondok. De commando's van den batterijcom mandant konden gehoord worden in den N. W. hoek van Kadoe gede. Een officier van de autotractie-batterij, opgesteld te Ker- tawirama (pl. 28) verkende nader die batterijstelling. Voortdurend uitgezonden sluippatrouilles bleven de voeling met 's vijands stel ling onderhouden. Te 11.45 v. werd een vijandelijke Cav.patr. door de afdeeling te Bodjong gevangengenomen, terwijl ongeveer een half uur later de in den Z. O. rand van Tjipondok staande sectie Art. door 2 brigades Mar. O.-Java werd beslopen en buiten gevecht gesteld. Inmiddels waren berichten ontvangen, dat de 3e Brigade van uit Tjiherang 's vijands rechtervleugel zou aangrijpen, terwijl een ba taljon (Inf. VI) over Noesaherang in opmarsch was naar Ka doegede. Toen om 12.30 n. de aanval van uit Tjiherang zich teekende en een terugtrekken van vijandelijke troepen werd waargenomen in Tjipondok, rukten de W. Sr. a cheval van den grooten weg op, daarbij bijgestaan door de divisie Mar. O.-Java, die den Z. O. rand van Tjipondok aangreep. Om 1 n. ontruimde de vijand met achterlating van een sectie geweermitrs. Tjipondok, was Inf. VI opgesloten en werd met de W. Sr. in de voorhoede de vervolging ingezet. Groote vertraging werd daarbij ondervonden, doordat de vijand de bruggen in den grooten weg vernield had, zoodat de opmarsch moest plaats heb ben door rivieren en ravijnen. De vijandelijke sectie Art. in Z. W. rand Tjipondok werd buiten gevecht gesteld. - 44

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 54