70 3 Compagnieën Inf. XVI met 1 sectie Mitrs. werden als reserve geplaatst bij paal 3. Inmiddels was Inf. 3 XII, aanvankelijk aangewezen voor dek king van de batterij in Tjireres, verplaatst naar den Z. W. rand van den kampong Z. W. van paal 4 op den weg Kaiitandjoeng Soember. Toen ter plaatse de 3 overige compagnieën van Inf. XII met 1 sectie Mitrs. aankwamen, werd omstreeks 12 's middags bij het deboucheeren richting Tjomberen hevig vuur uit den O. rand van dezen kampong ontvangen. De ondernomen aanval kwam tot staan en werd weder hervat, toen Inf. 4 XVI, waarbij 1 sectie Mitrs., was aangekomen. De vijand werd uit zijn opstelling verdreven. De Brigadecommandant gaf toen de opdracht met deze troepen stelling te nemen in den Z. W. rand van den kampong O. van Ka- ponggan, met den L. vleugel aansluitende aan de opstelling van Inf. XX, dat in den Z. rand van Tjireres a cheval van den grooten weg in stelling was gekomen. Inmiddels werd aan den commandant van de 4de Brigade op gedragen van uit Soember, waar de Brigade was aangekomen, doch in verband met het vernield zijn van de brug over de Tjipager tot 2.30 n. moest wachten, in algemeen O. richting te marcheeren en den vijand in zijn L. flank aan te vallen. Toen dit bevel den commandant van de 4de Brigade omstreeks 2 n. bereikte, had hij reeds een overeenkomstig besluit genomen. Door het L. H. 3de esk. werd in samenwerking met l/2 pel. R. H. 3de esk. gewaakt tegen evenwijdige vervolging langs de ten W. van den marschweg der 1ste Brigade loopènde wegen en vijand. Cav., welke N. waarts trachte door te dringen, teruggewezen. 1 evens werd voeling gezocht met de 4de Brigade, welke 7.45 v. weid verkregen. Aan den commandant van de 4de Brigade werd door het 3de esk. gemeld, dat langs de wegen Mandirantjan Plered en Koe bang - Sendang 1 Plered vijand. Inf., sterk 2 bataljons, om 10 v. in opmarsch was in N. richting. Later werd dien Brigadecommandant nog gemeld, dat 11.30 v. een vijand, bataljon marcheerde van Sendang 1, richting Kali-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 80