DE PLICHT ONGEHOORZAAM ZIJN V INDISCH MILITAIR TIJDSCHRIFT. m pi -.?A v\m TOT INDISCHE KRIJGSKUNDIGE VEREENIGING P. G. MANTEL, J. DORHAAR, Extra Bijlage I H m i fj& A*J MAANDELIJKSCHE UITGAVE VAN DE ONDER REDACTIE VAN KAPITEIN VAN DEN GENERALEN STAF. /ff-CV "f:.% *rv. DOOR GEN.-MAJ. TIT. DER ARTILLERIE b.d. bij Nummer 12 van 1935. TYP. DRUKKERIJ VISSER 8. Co. BANDOENG.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1935 | | pagina 1