- 70 Handleiding (en) Zijn taktische voorschriften en gevaarlijk? 1913 1112 De patrouille-telefoon infanterie (H. P. T. 1.) herdruk 1920. 1922 -VII -38 Handteekening Bevordering van een duidelijke1908 1066 Hand- en vuistvuurwapenen Geschiedkundig overzicht van sedert 1816 in gebruik bij de Nederl. Indische landmacht en de korpsen daar buiten. 1916 727 Handvuurwapenen Kort overzicht van de in de voornaamste legers. 1906 390 Aangebrachte wijzigingen in infanterie-munitie en gedurende den oorlog. 1922 -IX -29 Hangbrug Een over de Tjitaroem. 1923 596 Harceleeren taquineeren, chicaneeren. 1910 10 ld. 121 Harnachement Geen blinkende deelen aan het(Duitschl). 1909 384 Hawaï Blank en geel op1913 1051 Versterking van1913 1246 Hazelbosch (Bois des Caures) De verdediging van het benoorden Verdun op 21 en 22 Februari 1916 door de jagers van Driant. 1922-XI -33 id. 1922-XII -23 Hellingmeter Een—. 1908 645 Helmen Stalen proef(Fr.). 1909 385

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 76