93 - Schietverband voor middel van hooge spring- punten. 1933 1094 Het bepalen van minimum afstanden. 1934 349 Waarneming bij de voorste lijn. 1934 28 Leeringen uit het Fransche handboek schieten der artillerie. 1934 1207 VERSTERKINGS- EN PIONIERKUNST, TECHNISCHE DIENST GENIETROEPEN, MILITAIRE BOUW KUNDE, KUSTVERSTERKING EN AANVAL DAAROP EN VERDEDIGING DAARVAN. Verstcrkings- en pionier kunst. De huidige stand van het vraagstuk „De inrich ting van verdedigende stellingen". 1925 667 Wenken voor het practische beoefenen van veld- versterking. 1926 34 -104 152 - 239 Scherfvrije schuilplaatsen en uitkijkposten. 1926 508 Een brugslag over de Tjitaroem. 1926 623 Constructieschetsen betreffende terreinverster kingen. 1927 25 Camouflage. 1927 28 Eenige gegevens betreffende pionierbruggen. 1927 50 Een vergelijkende beschouwing over de karakte ristieken der ladingsformules bij gebruik van springstoffen voor vernielingsdoeleinden. 1927 590 Een snelvlotbrug voor infanterie. 1927 686 Pioniertechnisch memorandum. 1927 794 Een schipbrug met verhoogd dek. 1928 175 Kabelbrug. 1928 211 Prikkeldraadheggen. 1928 724 Rivierverbetering. 1928 746 Snelbrugslag. 1928 918 Vluchtige veldversterkingskunst voor de com pagnie. Met 8 figuren. 1929 343 Uitkijkstellingen van bamboe hoog 20 M. 1930 65 Camouflage tegen waarneming uit de lucht. 1930 103 Voorbereide bruggen. 1930 891 Het drijfzakkenmaterieel. 1931 38 Hangbruggen. 1931 180 Duurzame hangbruggen. 1931 260

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1935 | | pagina 101