Ill EXTRA-BIJLAGEN EN -UITGAVEN. I. INDISCH MILITAIR TIJDSCHRIFT. No. 44. Ontwerp-wetboek van Militair Strafrecht voor Ne der landsch-Indië, door P. A. Cox. Juli 1932. No. 45. Het bepalen van het artilleristisch azimut eener lijn (c.q. richtbasis) en van de veranderlijke miswijzing van den boussole-hoekmeter met behulp van de zon of een ster, door J. P. G. Schmitz. Augustus 1932. No. 46. Ontwerp-wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch- Indië, door P. A. Cox. November 1932. No. 47. De reorganisatie van de militair geneeskundige for maties, door Dr. P. N. Tissot van PatotDr. J. Visser; G. E. L. RühmannW. M. G. Helfferich. September 1934. No. 48. De kunst van ongehoorzaam zijn, door J. Dormaar. November 1934. II. INDISCHE KRIJGSKUNDIGE VEREENIGING. No. 71. Ie Vervolg op de „STELSELMATIG GEORDENDE INHOUDSOPGAVE van het IND. MILITAIR TIJD SCHRIFT 1903 t/m 1924. No. 72. Leger en Vloot bij de defensie van Nederlandsch- Indië, door E. J. Geldorp. 1925. No. 72a. Verslag der bijeenkomst op 30 November 1925. Debat over Leger en Vloot bij de defensie van Neder- landsch-Indië. Inleider E. J. Geldorp. 1925. No. 73. Infanteriegeschut, door H. L. Maurer. 1926. No. 74. Het gebruik van het luchtwapen in het leger, door R. N. de Ruyter van Steveninck. 1926.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1935 | | pagina 114