64 - Voeding, verpleging Honden Transportwezen, verkeers- en correspondentiemiddelen. Aan- en afvoer Spoorwegen Militair vervoer Luchtvaart Automobielen, rijwielen, vechtwagens, tractors Telegrafie, telefonie, heliografie Postduiven Kabelbanen Verbindingshonden Gemengd Terreinleer, topografie, cartografie, fotografie. Algemeen - Topografie, cartografie, fotografie Artilleriewetenschap, ballistiek. Algemeeen Techniek: Geschut Voertuigen Mitrailleurs Handvuurwapenen Munitie, enz Springstoffen, enz Bewapening, uitrustingstukken Ballistiek, richten, schieten Versterkings- en pionierkunst. Technische dienst genietroe pen, militaire bouwkunde, kustversterkingen en aanval daarop en verdediging daarvan. Versterkings- en pionier kunst Technische dienst van de genietroepen Militaire bouwkunde Kustversterkingen, aanval daarop en verdediging daarvan Marine (w.o. landingen). Algemeen Organisatie Strategie, tactiek Landingen 87 87 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 93 94 94 94 95 95 95 95

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1935 | | pagina 72