77 - Het vaandel van het 3e bataljon is niet in handen van den vijand geweest. 1927 704 Uit officieele verslagen (overal op de 5e brigade marechaussee op 3-5-'27) 1928 50 Die Expedition nach Sumatra's Westküste 1832/ 1833. 1928 789 Na dertig jaar. (De tocht naar de Gajó-, Alas- en Bataklanden). 1934 111 Borneo. De krijgsverrichtingen in de Chineesche distric ten (Wester-afdeeling van Borneo). 1932 880 Kleine Soenda eilanden. Lombok 1894 1934. 1934 833 Andere koloniën. Aanwijzingen voor een postcommandant in Bo ven-Tonkin. Abd el Krim. LEGERORGANISATIE. N ederlandsch-Indië. Algemeen. Wijziging van de grens tusschen de militaire af- deelingen op Java. Onderverdeeling van de militaire afdeelingen in landstormdistricten. De gevolgen der bezuiniging op het Ned. Indisch leger. Inlanders en Afrikanen in het O. I. Leger. Beperking van en het brengen van meer methode in de mutaties bij het Leger, in het bijzonder bij het wapen der infanterie. Bijdrage van het Departement van Oorlog. Is een wijziging van den verbintenisstaat der inheemsche militairen (recruten) noodzakelijk? Een moeilijk indisch probleem. Bijdrage tot de belichting van het in „Jan" be lichaamde moeilijke probleem. 1926 368 1929 147 - 270 509 - 623 869 - 957 1925 587 1926 797 1928 779 1928 962 1930 888 1931 307 - 520 1931 843

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1935 | | pagina 85