- 80 - Naar aanleiding van idem. Geneeskundige en diergeneeskundige dienst. De Engelsche militair geneeskundige dienst in tijd van oorlog. De Reorganisatie van de Militair Geneeskundige F ormaties. Legioen en barisan. De barisankorpsen in verband met uitingen er over in den volksraad. Een barisanreserve Gewapende politie. Leger en politie. Het verslag der Leger-Politie-Commissie. Pradjoerits. De lijfgarde (Pradjoerits) van Zijne Vorstelijke Hoogheid den Soesoehoenan van Soerakarta. Britsche koloniën. Het rapport van de commissie-Simon en het vraagstuk der legerorganisatie in Britsch-Indië. Fransche koloniën. La légion étrangère. Japan. Japan en zijn leger. Een en ander over het Japansche leger. Berichten over het Japansche leger. Vechtwagens Honden Duiven. Aanvulling van officieren. Vaandels en eereteekenen. Het vaandel van het 3e bataljon is niet in handen van den vijand geweest. Het vaandel van de barisankorpsen. Foto van het vaandel van het Korps Marechaus see van Atjeh en Onderhoorigheden. 1933 476 1932 975 1934 Extra bij lage bij No. 9. 1931 133 1932 159 - 385 1933 74 1932 218 1930 998 1933 1035 1930 1102 1931 79 1933 2 1933 280 1927 704 1931 132 1930 282a

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1935 | | pagina 88