- 84 - Vordering en in bezitneming. 1931 32 De voedselvoorziening van Nederlandsch-Indië, meer in het bijzonder de rijstvoorziening, ook beschouwd uit een oogpunt van legerbelang. 1930 1025 1931 30 -185 De aan- en afvoer bij het Ned.-Indische leger v.z.v. daarin niet door de strijdende troepen macht zelf wordt voorzien. 1931 864 De verpleging te velde in verband met het moto- riseeringsvraagstuk. 1931 939 Mais als voedingsmiddel voor mensch en dier. 1932 298 Watervoorziening te velde. 1932 494 Verpleging gedurende spoorwegvervoer. 1933 356 Manoeuvre-verpleging. 1933 557 Het aanvangspunt van den aan- en afvoerdienst. 1933 839 De broodvoorziening van het leger in tijd van oorlog. 1933 910 De taak van den verplegingsofficier. 1933 993 1934 74 Het probleem der zilvervliesrijst in het N.I. leger. 1933 1108 Voeding met gaba in gepletten toestand. Zie jaarverslag van den mil. diergeneeskundigen dienst over 1932. 1933 1115 Kleeding, uniform, schoeisel, uitrusting. De verstrekking van kleeding en de schuld rekening. 1925 788 Beschermende kleeding tegen blaartrekkende strijdgassen. 1931 267 Een waterdichte veldzak. 1931 1105 1932 58 De legerschoenen. 1934 779 Compagniesadministratie. Opmerkingen over compagniesadministratie. 1925 45 - 391 Pensioenen. Vereeniging van Oud-Gemobiliseerden. 1925 646 De arbeidsbeurs voor den Oud-Indisch militair te Nijmegen. 1927 272 Legervoorziening en staatsmobilisatie. De voedselvoorziening van Indië. 1926 179

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1935 | | pagina 92