96 dadelijk afgeschaft? Een zak van geolied linnen, waarin slechts het onontbeerlijke gepakt kan worden, en met sterke draagriemen van dezelf de stof of van zeildoek komt ons doelmatig voor. Patronen zouden er, al had de man twee tasschendes noods ook nog in kunnen. Voorts moet er van het blauw katoen afgestapt worden. Een wollen hemd, een garibalditenue, zie daar alles wat te velde noodig is; dan kunnen ook de kapotjasseu vervallenen dat is geene kleinigheid. In garnizoen zou er licht nog een elegant over-kleedingstuk bij te voegen zijn, op de wijze als de zouaven ze dragen, maar noodig zou dit niet eens wezen. Zie daar, waarde redacteur, in korte woorden iets dat ons van hoog be lang voorkomt. Het is slechts een schema, voor uitwerking vatbaar. Wellicht kunnen wij daartoe later, bij meer beschikbaren tijd, ook het onze bijdragen. A.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 103