INHOUD. Het militair tijdschriftblz. 1. MT, j 3, 67 114, 183, Militaire telegrafieu 1 228, 283. I)e oorlog van 1870 (vervolg en slot van blz. 604, le jaargang)n 13. Het gebruik van juistheidswapenen n 20. Statistiek van liet leger28. TV i 1' t ïena ion i 49> 97 169, 217 Do verdediging van .lava van 18081811 ui 1 265. Militair recht n 77, 212. Raden van onderzoek n 85. Lessen uit den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen 122. Het Indische paardenrasii 137. De Duitsche kavallerie in 1870 194. De Indische wervingn 205. Eenige beschouwingen over de korpsen barisans van Maduran 236. Boekaankondiging242.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1871 | | pagina 6