24 nant W. M. Visser, thans inspekteur van het stoomwezen bij de marine in Ned. Indië, in den „Militairen Spec" tator" van 1875, genoegzaam blijken, dat de sehroefsche- pen de voorkeur verdienen boven de raderachepen. w +1 +1 o m X W O CS S B 3, 2 H O X O öQ CS W P CS S S A -2 o p< H O '3 *3 (5 OQ j/2 02 'p-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1877 | | pagina 30