CE'! schets/kaarten A. 1 De uitgangstoestand van het Veldleger 9/10 Mei 1940. A. 2 Hardnekkig te verdedigen stellingen van het Veldleger. B. 1 Toestand bij III L.K. en Lt.Div. op 10 Mei 1940 te 12.00. B. 2 Uitgangstoestand Brig. B. B. 3 Toestand bij III L.K. en Brig. B met aan grenzende troepen op 11 Mei 1940 te 6.00. C. 1 Uitgangstoestand van II L.K. op 10 Mei 1940. C. 2 4 R.H. op 10 Mei 1940. C. 3 De aanval op de voorpostenstrook van de IVe Divisie. C. 4 Toestand in de avond van 11 Mei in en achter de hws. bij 8 R.I. C. 5 Gebruik van de artillerie bij IV Div. op 11 Mei 1940. C. 6 Toestand op 11 Mei achter en in de hws. bij 19 R.I. C. 7 De stelling van de lie Divisie. C. 8 Toestand op 12 Mei 18.00 in de hws. bij 8 R.I. C. 9 Toestand bij de IVe Divisie op 12 Mei 1940 omstreeks 23.00 en verplaatsingen gedurende de nacht. C. 10 Gebruik van de artillerie op 12 Mei 1940 bij IV Div. C. 11 Toestand bij de IVe Divisie op 13 Mei 1940 omstreeks 7.00. C. 12 Toestand bij de IVe Divisie op 13 Mei 1940 omstreeks 12.30. C. 13 De vuren der artillerie bij IV Div. op 13 Mei 1940. C. 14 Toestand bij de IVe Divisie en aangren zend deel der He Divisie op 13 Mei 1940 na 17.00. C. 15 Toestand bij de lie Divisie op 13 Mei 1940 omstreeks 19.00 a 20.00. C. 16 De stelling van IV L.K. C. 17 Opstelling van 1 en 5 R.H. in de morgen van 10 Mei 1940. C. 18 1 R.H. op 11 Mei 1940. C. 19 1 R.H. op 12 Mei 1940. C. 20 Opstelling van Brigade A en Groep Betuwe op 10 Mei 1940. C. 21 De Betuwestelling op 11 Mei 1940. C. 22 De Betuwestelling op 13 Mei 1940. C. 23 Toestand in de Waal/Lingestelling en aan grenzende gebieden op 12 Mei 1940 te 12.00. C. 24 De Groep Merwede op 10 Mei 1940. C. 25 De Groep Merwede op 11 en 12 Mei 1940. C. 26 De strijd bij Keizersveer. D. 1 Het Oostfront-Vg.Holland, zonder de Groep Merwede. D. 2 De terugtocht van III L.K. en Brig. A omstreeks middernacht van 13 op 14 Mei 1940. D. 3 III L.K. en Brig. A in de Groepen Mer wede en Lek-Zuid op 14 Mei omstreeks 12.00. D. 4 Globaal overzicht van de terugtocht van II, IV L.K. en Brig. B. D. 5 De bezetting van de Groepen Lek-Noord en Utrecht in de namiddag van 14 Mei 1940. D. 6 De bezetting van het Oostfront ten N. van de Lek door II en IV L.K. en de onder delen van de Luchtverdedigingskring Utrecht-Soesterberg op het tijdstip van de capitulatie op 14 Mei 1940. LUCHTOVERZICHTEN Nr. 1 Luchtoverzicht van het stellinggebied van 8 R.I. (voorposten inb.), de spoorwegstel ling, Rhenen en omgeving, het terrein van de artillerie der IVe Divisie (gedeeltelijk) en de omgeving van de cp. van C.-IV Div. Nr. 2 Luchtoverzicht van een deel van de stelling van 10 R.I. (II Div.). Nr. 3 Luchtoverzicht van een deel van de stelling van 22 R.I. en 15 R.I. (II Div.). Nr. 4 Luchtoverzicht van een deel van de voor posten van 22 R.I. en 15 R.I. (II Div.). Nr. 5 Luchtoverzicht van een deel van de Be tuwestelling (Brig. A).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 0002 | | pagina 2