,WV V L JO^ 9 a RME sU£,.\. n 11 Brig 0, - *t,zsiL tm WÏ-V 7 a ii Vu i( r I V-J9'th i' '-p; Vg I Tf.li 1 r<n a SCHETS /KAART Nr. C.12 TOESTAND Bil DE TZZ DIVISIE OP 13 MEI OMSTREEKS 12.3 0. K v n 1 -(BE N c£ m té /V V.\ p r-C 1 7?J^\ J°, <J y T* -B«T \^v ry -yfrr cmr \2) 19 /ijr.y '"(muizen 5. 19 R. I jrféent Y 2-lf TBf; A I llc U I Willem 3\-m >t3jar Hm- iM. 0 R ..J LmiiA&/i)K - s~ m.c - i -19 RI f 4-%.c;-m-i9R.i. TI .V-2 SR..] n 1 1-19 R ijsteryng .1-11-11 R.r 2-r:§^.A. O v r::i|^i-1< P2 0'-R.I. "S' £f\ ^S, c a nva a F hrer XM-C.-1-19R.I.W,; Ida ar Jrx Xs j ^6 ;'l Settled Sectie-I-2flTK^ H Vrcr/^si/v* I-19R.K. iwakoZA „ji ^'"ïSmïrtS I-éi axmntsji - Kil PotKoeV i)eie*n x>. .Hfimenberg 'l\' TOELICHTING De schets heeft ongeveer de toestand te 12.00 weer. 1-19 R.I. is slechts gedeeltelijk opgenomen. De stoplijn bij 1-8 R.I. is vrijwel geheel, die van II-8 R.I. gedeeltelijk gevallen. Bij de cp. van C.-I-8 R.I. is de strijd nog aan de gang. Van de spoorweg waren teruggetrokken: 4 R.H. (naar Remmerden en Eist), 3-1-46 R.I. en 3-II-19 R.I.; bovendien C.-I-8 R.A. en 3-1-8 R.A. De bataljons van het (voor de tegenaanval ingezette) 29 R.I. zijn getekend in de meest zuidelijke lijn, die zij hebben bereikt. Uit de omgeving van Achterberg stroomden sedert 12.00 reeds troepen terug. Bij II1-19 R.I. was het bevel voor het opnieuw bezetten van de opstellingen front-oost voor het grootste deel uitgevoerd. Bij 1-III-19 R.I. was dit niet het geval en werd de invloed van het terugvloeien van delen van 29 R.I. ondervonden. De Duitse aanval is in volle 'gang met het S.S. regiment in de richting Achterberg en met I.R. 322 in de richting Rhenen. Lfvjanl* vi 1_ U oormali^e Bastions 3-1 iY"nr"J«segevoegde onderdelen I TTTV ü.5.j-Ki\ Afd. Nr.536 Prattenburjj 4 A Berqzitht i v X- i z h/embo d V O i r-sw 1 0\ o T 4 N\l -r,*\ l n 500m '»n*' S.M.C .-2-1-19 ersiantck* ampcrt- Thasch [v /<ran i a M fo ^G.3S V/ 1 0 Bt.Lu 5.-«£.-in-i9j^i. S Mr "Ón^'i fj-ieida ujd herber i Zdrila^gravIngEx Leemkuil v4 ^4 penPer rm I Koninqskamp Twee S i 1*1-46 A 4 HvO (jniii1£en:2SSp) M\ O A Vv X 24 Bt.Öveld" -» if j§f CNr. v*t M&MqtVyR, aNö- Pei ^Levendaal Weltevreden C-I-24R.I ird v -v i >x Oude LÏ /Watertoren Heimerstein' W/i 1 w-v - y 3f /w£D ote\ör«b^ 4 U 'L J k.FMdèrhaniil Xe o wmm ifi ïierenpark A\j^~ anpra ^renjlte»1 .1 r. 1\ 1 1 V 1 oi "Vieerhoi s bêlrenpV rrina \f J ij J x Tv >0 iv^Vbr I oorm. Hoornwerk 2aidvt«en^atx 1't jTSk J v o 1 Koningstafel - Gemaal in aanbouw Steenbakkerij 1 „De Blauwe Kamer" 'i! VWerk ^>Oea Pontve*'

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 0002 | | pagina 36