De vuren der Artillerie bij IVe Divisie op 13 Mei 1940 - DEEL III.3 S SCHETS/KAART Nr. C.13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 0002 | | pagina 39