jma I i!M-ll IPs 1£ËË& ,,m m s M WM i "'mêÊM w+M "#r w m xz/y/i w HETimm wm m Wm> <^Wmm \w J™ iiJS - 3l«P» feu®* liliei 'W m mmi m M. M -m l:- L v BIJi 1 5 v tV+-' /rb4/7MkWEW O 2 ?ry^ -x- m ivrÏ^J-^x B DEEL Hl'. 2 5CHET5/ KA ART Nr C 14 TOESTAND B U DE I£§ DIVISIE EN AAN GRENZEND DEEL DE R n? JD IVI5IE OP 13 MEI 1940 N A 17.00, ^T\ Mi'-"*'l H y ••••BsTbII*?W JV v 1i PM» 1^15 OJ %M W n tm»PM Ij 'm h ««sMkssM-i^ïfe ■p^f u JS#N 73 éé- Mm W'A/ /Ty V 7 l- SA i Is' rg<*n i V ■i&L LJi Vc*i* s w~ir Ml a k wyju9h i c,nD;v. y y- I I W Ul(.M 11! II Fv^P. S'Hj Krfm 'vs L'~ «n ®3?' -^.^i iff 3 Colon r-\ M y-4R.H oTTcrriTf J- c f//yA 0%Tjfoy/rpty/ U. - *w y^4jiyiyy../r> E R C S C U E fuix'btenberg .J- 4 /AAA■'•xW/ y ir A (g) TT,onAen °P3e! Remmerdèn WA: ■'-y; /MfK/m Cukkaoè#-^ B.ojiteijuiu)ï-u Jk,r G.5., Kr.- Afd. Nr. 531. Oniniebei II Bif m$êi r> I 14^ n/Tciii, Moï^lio rs t v| A-i - Sï 1 iH*.fJT.iJ_^.isw«wr..«ii x v'IfeuvcIscMfStfo#: - ./•<- V'.' *>-, 1, 'A' u M Mr \u VPw5 JZ« .\vf|iij3 k()60(.-;-r 7 ?l>n 'f\ul 1 ui z «fM «Tjir^hvj^ Hoost -^5 250 50,0 750 1000 1250m rtc 4 v- '-"XT- V j i *8 i •)v_iipf|«»4.j.«3 i 1 !.•-*■••' s »f, /-••>*:> Versumscho V .C-AR.A. «4sffl //i(rJ lp\> n.ai'ufrirr -.k5"*h.=-i£ „Hf-K, tra.J2Jl U-~V\ »j/RP«.1 v l 'l rfc-0 Heisoholen: f s.'s'® A\ Ki o.o 1 W* wian -1 k (♦o^lfofetod; iajdisMk Hai»t*npof \chultet Jshbatr-J^ 2^9^ V Vfly - ^4. '/..■y/ ugtiffk-keiidre j i '>^<yllöokjeXv f',7 144 .18.00. S.ij.B in Nieuw gevormd W. vuiwnnr5 oft |wMil en 4^Uiveitpoldcv 'j inöroiisreu -ont - west p B o f f"fi p o 1 d ,p«3.) xHonta3nt CltukXÉröfcpot 1 9 R Otul(^p ']ór "^.Sjan-efeoom MPS StebidaUriot tenen ►J'Kjk TOELICHTING Een juist beeld van de IVe Divisie is niet te geven, daar de toestand zich steeds wijzigde. Te 14.00 was de verdediging aan de spoorweg geheel in elkaar gestort en waren alle onderdelen, met uit zondering van enkele groepen, op de terugtocht in W. richting. De tegenaanval was mislukt en de bataljons vloeiden naar het N. en W. af. C.-29 R.I. trachtte op de Veenendaalsche weg en de Cuneraweg de troepen op te vangen, te ordenen en daarmede een weerstand te organiseren. De hem door C.-II L.K. bevolen hervatting van de aanval was onmogelijk en tenslotte besloot hij, de opgevangen troepen te doen teruggaan op de weerstandslijn, die op bevel van C.-10 R.I. (van II Div.) was ingenomen. C.-10 R.I. had deze flankbeveiliging georganiseerd met I en 111-19 R.I. en enkele onderdelen van 10 R.I., onder bevel van C.-I-19 R.I., in de lijn inundatie - kp. 30 aan de spoorweg - Bergzicht naar de Veenen daalsche weg en vandaar naar het N.W. C.-IVe Divisie had bij Eist en W. daarvan door de beschikbare en opgevangen troepen weerstandslijnen doen bezetten en enige artillerie in stelling gebracht. De weerstandslijnen hadden weinig kracht. Op de schets zijn tal van onderdelen niet vermeld, die over Eist en Amerongen terugvloeiden en al of niet in stelling zijn gebracht. Hieronder behoorden - delen van 8 R.I., III-ll R.I., 1-24 R.I. en 1-IV Bat. Pag., allen uit de hws. van 8 R.I.; - 11-19 R.I., 4 M.C., 1-1-46 R.I. en 11-11 R.I., allen afkomstig van de spoorlijn; - delen van 111-19 R.I., I en 111-29 R.I. uit de omgeving van Achterberg, die door het Remmersteinsche bosch naar het W. waren teruggetrokken; - delen van 11-24 R.I., 111-29 R.I. en 1-20 R.I., die onder bevel van C.-II-24 R.I. te ongeveer 22.00 van Prattenburg naar Amerongen terugtrokken; - personeel van I, III-8 R.A. en 1-16 R.A. zonder vuurmonden; - treinen van IV Div. en Brig. B. Aangenomen kan worden, dat te ongeveer 19.00, het tijdstip, waarop II Div. met de artillerie en de troepen uit de hws. de terugtocht aanving, het gros der IVe Divisie in W. richting door Amerongen was getrokken. 4 R.H. bevond zich toen te Eist. De lie Divisie was dus zeer kwetsbaar voor een stoot van de vijand over Achterberg in N.W. richting, terwijl de IVe Divisie op haar terugtocht onvoldoende in de rug werd beschermd. u cu v ïodi^u. -po VVIifti ttot> ■EA'/SC HE eerb (or?3eveer18 ".■/f Bet.oriderC.-II-' onder C.-UB 23 R, :wh /A/.fs V bataljons van 3(|ren dooreenje-ntenji.ïsEg 20 Ri tlïelgA.OO nt 19. GOEDE 1JL0 S TS, ;.d>. i ApOLT)ER-W/ INGE Bliiweryep /::'Ar?\ •%V \y f .f- nlm^v k i p ij OW ;>s- 'ï)<ijk.Qrfiin, m; (<-;^ét ,\9ioud T lór- Sk UI., l»ri( K S f* \'E II I. O Jl eM tÜBt.m k. tot ytWKRDl s I 1(1 1- 15 R A 17.30 vuur I ^-AC.U.Mitr. II 0>0 I LA K R E N' r' r it -Jk Poel/' I POpiYER li BS DN .•gr.J)!. \-/ M -iM1 7 J /Rn", \v '/iSII'.n i\ ffsi/J- r V. hr ffcrK r: s, T 7"\s- 1 -• s -4 r j E'N'l ihyl.i^p Ttu .v/ V'-v;'- „KffJ-sr, \Jr' 'MAóoge: >lei' Sa d>£ j \De ff&flOT '■Ml V-".. I (Vlsr. Be^raS^Ï Ad /•Ar r 1 t achterhoedeati f'l'L'eiaclérteld V'.-'.i 68 L1 f-T i/i.v:^-iri. br!ttyvgit| Sv WeheVredi •aLssS^I^. V fl) I) e[l y K oom Bastions

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 0002 | | pagina 40