Die uyt het verleden merckt het toekomende spel, Sulck een die weet sijn weetjen wel. Roemee Vjsschek (15471620).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 14