INHOUD. HOOFDSTUK I. Het leger gedurende liet Twaalfjarig Ilestaiid en de hervatting der vyandelykhedcn tot den dood van Prins Manrits. A. De eerste maanden van het Bestand1 13. De tocht naar Gulik16109 C. Binnen- en buitenlandsche aangelegenheden 16101613 19 D. De tocht naar Roes, 161429 E. Binnen- en buitenlandsche aangelegenheden, 16141615 36 F. De tocht naar Brunswijk, 161540 G-. Binnen- en buitenlandsche aangelegenheden, 16161617 45 II. De val van Joh an van Oldenbarnevelt55 I. De laatste jaren van het Bestand. Aanvang van den dertig jarigen oorlog in Duitschland61 K. Voorbereiding tot den oorlog73 L. Hervatting van den oorlog83 M. Beleg van Bcrgen-op-Zoom. Tocht van graaf Ernst van Mans- feld door de Nederlanden94 N. Financieele zorgen. Tocht van hertog Christiaan van Bruns wijkLuneburg in Duitschland106 0. De graaf van Mansfeld in Oost-Friesland110 P. Laatste veldtocht van Prins Maurits117 Q. Laatste dagen van Prins Maurits. Verlies van Breda. 129 HOOFDSTUK II. De cavalerie145 A. Overzicht117' B. Genealogie der vanen150 Bladzijden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 15