HOOFDSTUK III. De infanterie165 A. Overzicht167 B. Genealogie der korpsen173 HOOFDSTUK IV. De artillerie198 AANTEEKENINGEN201 BIJLAGEN259 I. a. I)e Stadhouders en Provinciale bevelhebbers262 b. Spaansche landvoogden268 c. Spaansche gouverneurs van de Noordelijke gewesten 261 II. Hoogere bevelhebbers265 III. Gouverneurs269 IV. Dienst der fortificatiën275 V. Geneeskundige dienst278 VI. Sterkte- en betalingsïijsten281 VII. Orders op de wapening287 VUL Repartitie en sterkte volgens de staten van oorlog, 16091625 289 IX. Onkosten van den oorlog, 1609—1625 297 X. De betrekkingen van de Republiek met Emden en Oost- Friesland 302 XI. Venetiaansche wervingen in Nederland305 XII. Geslachtslijsten313 Naamregister327 VI INHOUD. Bladzijden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 16