r:.,r 'zr::;rr:= S.°Tc"„ (rB:TCTSr' 153 Holland (2). Vaan N°. 11 (Deel II N°. 6). 1607—1614 vacant; de vaan bleef S. v. O. 1609 echter op naam van den op 23 September 1607 overleden com missaris-generaal der cavalerie Werner van den Houte gezegd du Boys, heer van Est; gecom mandeerd door den luitenant Maximiliaan van den Houte (1). Res. R. v. St. 22 December 1614. Walbaven van Beederode heer van Ameyde. Res. R. v. St. 12 Maart 1620. Johan Wolfert van Beederode, heer van Cloetingenbroeder van Walraven. 70 kurassiers, op S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets (3). Vaan N°. 12 (Deel II N°. 27). R^wR;/'St' 13 Jüni 160a Sir S- v- O- 1609 70 kurassiers, op Edward Cecil. Holland. S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. Vaan N°. 13 (Deel II N°. 1). Res. R. v. St. 11 Maart 1603. Jhr. S. v. O. 1609 - 70 kurassiers, op Justinus van Nassau overleden Holland. 1631. i62i loo kurassiers en 81 bidets. Vaan N°. 14 (Deel II N°. 4). Comm. R. v St. 13 December 1595. S. v. O. 1609 70 kurassiersop Rutger Wessel van den Boet- Holland. zelaer heer van Asperenover leden 1 October 1632 (4). (1) Zie Aanteekening N°. 82. (2) In 1611 bevonden zich b(j deze vaan slechts 9 officierspaarden15 kurassiers die te voren bffiets hadden, en 22 ruiters (Res. S. G. 27 September 1611, turassie's, *e te mj?mmDS °P d6n Staat van «wordt betaald op 101 kurassiers en 82 bi,(4LDlhrre VAM AZER™ deed in 1611 afStand Van het ritmeesterschap. In 1620 vroeg

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 177