162 Yaan N°. 51. Res. S. G. 14 Januari 1625. Graaf 1625 100 karabiniers. Herman Otto van Limburg- Stibum (1). Vaan N°. 52. Res. S. G. 14 Januari; Res. R. v. St. 1625 100 karabiniers. 8 November 1625. Johan Lin- deneb. Vaan N". 53. Res. S. G. 14 Januari 1625. Cors- 1625= 100 karabiniers. tiaan Schuebman genaamd van Ceulen (2). Vaan N". 54. Res. S. G. 14 Januari 1625. Adolf 1625 100 karabiniers. van Ceulen. Vaan N°. 55. Res. S. G. 14 Januari; Res. R. v. 1625 100 karabiniers. St. 13 October 1625. Graaf George Ernst van Limburg-Stirum. Vaan N°. 56. Res. S. G. 14 Januari en 23 April 1625 100 harquebusiers. 1625. Rogier van Loo. Vaan N°. 57. Res. S. G. 14 Januari 1625. Fi- 1625 100 harquebusiers. lips, landgraaf van Hessen (3). Vaan N°. 58. Bes. S. G. 14 JanuariRes. R. v. St. 1625 100 harquebusiers. 13 Februari 1625. Graaf Lelio Pompei (4). Vaan N°. 59. Res. S. G. 14 Januari 1625 1625 100 harquebusiers. VAN DER DUSSEN. (1) Commissaris-generaal der cavalerie in 1626. (2) De ritmeester komt mede voor als Kerstken van Keulen. (3) De landgraaf was tevens kapitein van een compagnie te voet van wijlen Emmery de Liere (Res. H. 27 Juli 1620). Op het verzoek om zijne compagnie te paard veranderd te krijgen in kurassiers, ontving hij ten antwoord, dat „eerst sijn Loff. comp. te velde sal werden gesien" (Res. S. G. 2 April 1625). (4) Italiaansche ruiters, te voren bij den vijand (Res. R. v. St. 19 Januari, 7 Februari, 13 Juni 1623).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 186