168 Vaan N°. 60. Res. S. G. 14 Januari 1625. Filips 1625 100 harquebusiers. Ernst van Ysselsteyn (1). Vaan N°. 61. Res. S. G. 14 Januari; Res. R. v. St. 1625 100 harquebusiers. 13 October 1625. Dirk van Haeften, heer van Terwolde. Vaan N°. 62. Res. S. G. 14 Januari 1625. Adolf 1625 100 harquebusiers. Diederik van Efferen genaamd Hall (2). Vaan N°. 63. Res. S. G. 14 JanuariRes. R. v. St. 1625 100 harquebusiers. 13 Februari 1625. Kabel Huyn van Amstenraedt (Amstenrade) (3). Vaan N°. 64. Res. S. G. 14 JanuariRes. R. v. St. 1625 100 harquebusiers. 23 October 1625. Everhard Ketsgen (4). Vaan N°. 65. Res. S. G. 14 JanuariRes. R. v. St. 1625 100 kurassiers en 81 bidets. 21 Augustus 1625. Baron Mount- joy. Vaan N°. 66. Res. S. G. 14 Januari 1625. Mau- 1625 100 harquebusiers. rits Herman van Oeynhau- sen (5). (1) Deze ritmeester had machtiging ontvangen om 6 compagnieën ruiters te lichten tegen een loopgeld van 4 rijksdaalders, terwijl hij twaalf rijksdaalders verlangde (Res. S. G. 30 No vember 1624). (2) Deze ritmeester was belast met eene werving van 200 ruiters, hetgeen afgelast moest worden, omdat de subsidie van Frankrijk achterwege bleef (Res. S. G. 2 Januari, 3 Februari on 10 December 1624). (3) Hij had als kolonel in Venetië gediend en beweerde daarom dien titel te mogen blijven voeren (Brief N°. 105, dd. 7 April 1625 van Al vise Contarini, Centraal archief to Venetië). (4) Hoewel „edelman van do religie" had hij vroeger onder Tilly gediend. (5) Do vanen N°. 57 en 66 waren afkomstig uit Hessen (Res. S. G. 3, 6 en 22 rebruari 8 Maart 1625;.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 187