AANTEEKENING N°. 88 (bladz. 195). Aantal kanonniers volgens de staten van oorlog 1609 1610 1613' 1617 1621 Gelderland38 35 26 26 26 Holland83 92 92 84 60 Zeeland56 59 59 57 56 Utrecht3 3 2 2 3 Friesland11 20 20 20 16 Overijssel11 11 23 23 23 Groningen10_ 4 4 4 ^8^ 212 224 226 216 192 bovendien de meester-kanonnier Joost Nolde, die op Holland en op Zeeland gerepartieerd was. In 1621 waren de 60 kanonniers op Holland volgenderwijze verspreid: negen te Heusdenzeven te Gravezes te Briellevijf te Geertruidenberg en te Meurs, drie te Sluis; twee te Gorinchem, Loevestein, Nijmegen, de Voorn (eiland), Hoorn en Enkhuizen; één te Muiden, Crevecceur, Deventer, IJzendyke, Clundert, Alkmaar, Edam, Medemblik, Purmerend, Blokzijl en Kuinder. AANTEEKENING N°. 89 (bladz. 196). In 1611 verscheen te Frankfort het werk „Artillerie. C'est a dire vraye „instruction de l'artillerie et de toutes ses appartenances Ie tout „recueilly de l'experiencees guerres du Pays-bas et publié en langue „espagnolle par Diego Ufano capitaine de l'artillerie au chausteau d'Anvers, „mais maintenant traduit en langue frangoiseet orné de belles et neces saires figures, par Jean Theodore de Bry" opgedragen aan landgraaf Maurits van Hessen (Bibl Dep. van Oorlog n°. 2675). Deze arbeid, waarvan in 1621 te Leiden een herdruk verscheen, bevat tal van voor beelden uit den Tachtigjarigen oorlog. De stof is verwerkt in samenspraken tusschen een generaaldie er zoo wat niets van wisten een kapiteinmeest waarschijnlijk Ufano zelf, geheel op de hoogte van al wat het wapen betrof. 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 281