felJLAGE III. 269 Gouverneurs. a. Bergen-op-Zoom. b. Breda. c. Brielle. d. Coevorden. e. Geertruidenberg. Gorinchem. g. Grave. h. Heusden. i Nijmegen. k. Schenkenschans. I. Sluis. m. Utrecht. n. Vlissingen. o. Willemstad. Bij Res. S. G. 1 Juni 1619 kreeg de Raad van State opdracht om voortaan gouverneurs en commandeurs aan te stellen zonder traktement d.i. de vacaturen aan te vullen door officieren, die om andere redenen traktement genoten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 293