f. GrORINCHEM. Sinds 1605. Jhr. Roelof van Aekel, drost, overleden in 1616. 28 December 161S. Jhr. Jacob van Paffenrode, superindendent van den krijgsraad en commandant van het volk van oorlog te G-orinchemtevens land drost in de naburige kwartieren en commandant van 6 man te paard en 12 man te voet (1). 12L g. GRAVE. Sinds 1602. Jhr. Pieter vrijheer van Sedlnitsky, overleden 13 Augustus 1610 aan zijne wonden bij het beleg van Gulik (1). 31 December 1610. Thomas van Stakenbroeck (2). In 1611 werd opgemaakt de „Acte van con versie der pantschap van de Stadt Grave ende „Lande van Cuyck in een erfleen" ten behoeve van Prins Maurits en zijne erven (3). h. HEUSDEN. 16011613. Maximiliaan de Hornes, heer van Loeres. 1613—1625. Willem Adriaaan graaf van Hornes, heer van Kessel, generaal der artillerie (1). (1) Res. H. 28 December 1616. Hy was te voren vaandrig by de compagnie van Reinoüt van Brederode (Res. H. 2 Januari 1617). De betaling als landdrosten zpneronderhebbenden beliep 330 ter maand van 32 dagen. De drost met een paard'0, de luitenant met een paard30, Hien Larges, provoost23, 4 ruiters met vier paarden80, 203, 1 sergeant181 11 soldatenH°i Totaal330 Hiorby valt op te merken, dat de som voor de mannen te voet niet klopt. Hien Larges was tevens provoost by het regiment van sir Horatio Vere (Res. H. 2 Februari 1619). (1) De kapitein Steven Jansz Coop voerde het bevel te Grave t.ydens de afwezigheid van den gouverneur bij den tocht naar Gulik (Res. S. G. 30 October 1610). (2) Res. S. G. 31 December 1610, zonder vaststelling van traktement. Na herhaalde rekesten ontving de gouverneur 1000 voor eens (Res. S. G. 20 September 1619). Gedurende zyn afwezigheid als commissaris-generaal der cavalerie bjj de verschillende krijgstochten werd het bevel gevoerd door een commandeur; in 1625 door Johan van Brakel (Res. S. G. 18 April 1625). (3) G. P. B. II 2268 dd. 9 December 1611. (1) Zonder commissie of traktement.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 296