44 4470 "Willem Adriaan de Hornes, heer van Kessel, Lambert Charles, William Brog, Robert Henderson. (8) Het totaal zonder de 800 waardgolders der drie steden be 2 200 (11) Graaf Willem Lodewijk van Nassau, Bartholomeus Andre Walsdorffer, Bartholomeus Ysencramer. (21) Graaf Ernst Casimir van Nassau, Octavian Alexander, prins van Pronsky. 2 300 330 48090 293 - - (12) Julius van Eijsinga. O L K. Aantal Totaal aantal Aanteekeningen. Compag Hoofden. Compag Hoofden. nieën. nieën. 19 1525 (1) Kolonel Diederik van Dorth. (2) Hieronder de compagnieën van de graven Herman Otto en Jurrien Ernst van Limburg—Stirum. 16 2950 (3) Vaan van Prins Maurits. (4) Graaf Hendrik Frederik van Nassau. 119 11290 169 15040 (8) (5) Garde van Prins Maurits. (6) Graaf Hendrik Frederik van Nassau, graaf Filips Ernst 4 800 van Hohenlohe, graaf Johan Ernst van Nassau (na liem: Filips de Levin, heer van Famars), Horatio Yere, item zijne 45 3460 (10) compagnie uit Brielle, Edward Cecil, John Ogle, Holger Rosencrans, Michiel de Hertoge. 18 1403 (7) Graaf Ernst Casimir van Nassau, Reinoud van Brederode, lieer van Cloetingen (na hem: Johan Wolfert van Brederode), 11 910 draagt 14240, doch is op den staat van oorlog (N°. 1242 archief R. v. St.) ingevuld met 14230. 22 2140 (9) Robert Sidney. (10) Totaal volgens den staat van oorlog (N°. 1244 archief R. v. St.) 3360. Total f»n 330 29148 (13) Compagnie van Prins Maurits onder Alexander van Wevert. (14) Graaf Ernst Casimir van Nassau. (15) Caspar van Ewssum. (16) Hieronder de compagnieën van de graven Herman Otto en 17 2480 Jurrien Ernst van Limburg—Stirum. Bü Res. R. v. St. 12 Juli 1621 werd die van eerstgenoemde gebracht op 300 hoofden. 17 3450 (17) Prins Hendrik Frederik van Nassau, graaf Filips Ernst van Hohenlohe, graaf Ernst Casimir van Nassau (oude com 150 20460 171 24710 pagnie), landgraaf Filips van Hessen, Johan Wolpert van Brederode, Willem Adriaan de Hornes, heer van Kessel, 800 Maximiliaan de Hornes, heer van Loeres (1619 overleden), Filips de Levin, heer van Famars, Horatio Yere (oude com pagnie), item zijn compagnie uit Brielle, Edward Cecil, John 40 5780 Ogle, William Brog, Robert Henderson, Lambert Charles, 17 2120 Michiel de Hertoge. (18) Karabiniers van hertog Christiaan van Brunswijk—Lune- 49 7290 burg, voorloopig betaald door den ontvanger-generaal. Zij werden toegevoegd aan 's hertogen vaan kurassiers (N°. 28). (19) Kolonel Anthonis van Uteniiove. 11 1610 (20) Graaf Willem Lodewijk van Nassau (overleden)hertog Christiaan van Brunswijk—Luneburg Bartholomeus Andrio 23 3170 Walsdorffer, Holger Rosencrants. Total on 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 317