294 Franschen. Engelschen. Duitschers. Schotten. Vuurroers. Franschen. Duitschers. In 1624 bevonden zichbehalve de in de vorige lijst ver melde 38 compagnieën te paard en 330 te voet, de navol gende ongerepartieerde korpsen in dienst der Republiek (1) De vanen Nrs. 39 en 40, de regimenten Chütillon Cour- tomer en Hauterive. De regimenten Oxford, Essex, Willoughby en Borlase. De vanen Nrs. 41 en 42 (2); het regiment van graaf Willem van Nassau. De compagnie van David Pitcairn. Vier compagnieën van 125 hoofden onder de kapiteins Dirk de bye, Willem Rengers, George Gleser en Filibert van IJsendoorn benevens 1 compagnie van 60 hoofden van Willem Adriaan de Hornes, heer van Kessel. In 1625 kwamen hierbij De vanen Nrs. 4466 (3). Het regiment Candalle, samengesteld uit de compagnie- colonnelle van 200, de compagnie van den luitenant-kolonel d'Estieux van 150, die van den sergeant-majoor Buat en 11 gewone compagnieën van 140 hoofden. Het regiment Hatzfeldt, samengesteld uit 15 compagnieën van 200 hoofden. (1) Archief It. v. St. N°. 1246. (2) De 50 karabiniers van hertog Christia an van Brunswijk waren gerepartieerd op Utrecht. (3) Vaan N°. 43 werd betaald uit de contributiën van vijandelijke gewesten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 318